andyshan8 发表于 2008-6-30 19:02:11

世界名车车祸大全(组图)

http://www.yoho.cn/photo/1677375.jpg

Aston Martin 阿斯顿·马丁
http://www.yoho.cn/photo/1677376.jpg

Audi TT 奥迪TT
http://www.yoho.cn/photo/1677377.jpg

BMW z3 宝马Z3
http://www.yoho.cn/photo/1677380.jpg

BMW 宝马 Mini
http://www.yoho.cn/photo/1677382.jpg

Bentley 宾利
http://www.yoho.cn/photo/1677383.jpg


Bugatti 布加迪
http://www.yoho.cn/photo/1677384.jpg


Cadillac 凯迪拉克
http://www.yoho.cn/photo/1677385.jpg

Ferrari 法拉利
http://www.yoho.cn/photo/1677386.jpg

Ford Mustang 福特野马
http://www.yoho.cn/photo/1677388.jpg
Jaguar 捷豹

http://www.yoho.cn/photo/1677389.jpg
Lamborghini 兰博基尼

http://www.yoho.cn/photo/1677390.jpg

Lotus 莲花


http://www.yoho.cn/photo/1677391.jpg
Land Rover 路虎

http://www.yoho.cn/photo/1677392.jpg
Hummer H2 悍马(悍马再壮实也会撞坏的,所以开车时一定要小心驾驶。)
http://www.yoho.cn/photo/1677394.jpg
Mercedes-Benz SLK 梅赛德斯-奔驰SLK

http://www.yoho.cn/photo/1677395.jpg
奔驰Smart精灵跑车

http://www.yoho.cn/photo/1677396.jpg
Porsche 保时捷


http://www.yoho.cn/photo/1677397.jpg

Rolls-Royce 劳斯莱斯
http://www.yoho.cn/photo/1677398.jpg

Maserati 玛莎拉蒂
http://www.yoho.cn/photo/1677400.jpg
Spyker 世爵
页: [1]
查看完整版本: 世界名车车祸大全(组图)


本站为中国药科大学校友创办的非官方论坛,您在本站所看到的内容均为会员自愿发表,并不代表本站立场,所有责任由发布者承担。转载时请注明作者和出处!
警告:拒绝任何人以任何形式在本社区发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! 如侵害到您的合法权益请联系管理员!
客服:[email protected],中国药科大群:2385248